ΚLΙΜΑΤΕΚ

ΝΕΑ

Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001:2004

Από τον Νοέμβριο του 2008 η εταιρία ΚΛΙΜΑΤΕΚ φέρει πλέον την επίσημη πιστοποίηση, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο EN ISO 14001:2004, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρησης από τον επίσημο φορέα πιστοποίησης ISOQAR. Το ISO 14001:2004 είναι ένα πρότυπο που παρέχει οδηγίες και απαιτεί ελέγχους στις δραστηριότητες εκείνες που έχουν άμεση επίδραση με το περιβάλλον. Τέτοιες δραστηριότητες είναι εκείνες όπως η χρήση φυσικών πόρων (π.χ νερό), η κατανάλωση ενέργειας, χειρισμός απορριμάτων, ανακύκλωση κ.λ.π.

Επιστροφή

The weather at Klimatek
°

Πόσο απαραίτητη είναι σήμερα η χρήση ενός συστήματος κλιματισμού;

Η καθημερινή ποιότητα ζωής, στο γραφείο, τους χώρους που ...

Τί υπηρεσίες προσφέρει ένα σύστημα κλιματισμού;

Τα σύγχρονα κλιματιστικά καλύπτουν ένα δεδομένο εύρος πολ...

Latest news

07 Apr 2020

Tokyo1